MATEŘSKÁ ŠKOLA
ÚSMĚV

Jak to u nás vypadá a jak fungujeme

Kapacita školy je maximálně 96 dětí. Zřizujeme 2 třídy pro děti 3-4leté a 2 třídy pro děti ve věku 5-6 let (4-6let). Škola bývá kapacitně zcela naplněna.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně a venkovní areál.


Zápis dětí probíhá v květnu pro školní rok od září. Přijetí v průběhu školního roku na uvolněné místo je spíše výjimečné. Bližší informace jsou v záložce Dokumenty ke stažení. Přijetí a integrace dítěte mladšího, postiženého nebo s vývojovými problémy je možné dle momentálních podmínek MŠ (asistent pedagoga, volná kapacita). Děti s odkladem školní docházky setrvávají v MŠ, podle potřeby je pro ně připraven individuální program.
Provozní doba je v pracovní dny od 6:00 hodin do 17:00 hodin. První a poslední hodinu jsou děti z celé MŠ vždy společně v jedné třídě. V době školních prázdnin bývá provoz omezen či uzavřen (rodiče jsou vždy v předstihu informováni). Rodiče za pobyt dítěte platí měsíční úplatu a náklady na potraviny.

Vzdělávací program

Adaptace
V květnu a červnu mohou rodiče s budoucím "školáčkem" docházet do školky, aby jej seznámili s novým prostředím i jeho budoucí učitelkou, zahradou, třídou. Při nástupu může rodič s dítětem pobýt ve třídě, nebo mu usnadnit přestup pomocí hračky z domova apod. (informace poskytnou učitelky). Na kolektiv vrstevníků si dítě postupně zvyká stejně jako na organizaci aktivit v průběhu dne. K tomu slouží tříměsíční zkušební doba.

Školní vzdělávací program (dále ŠVP)
Mateřská škola má svůj ŠVP, ve kterém jsou podrobně rozvedeny podmínky, cíle, programy i metody výchovy a vzdělávání dětí. Předškolní děti se prostřednictvím speciálních programů připravují na záměrné učení a přestup do ZŠ. Celý tištěný program je k dispozici na chodbě MŠ, stručnější verze pak v oddíle Úřední deska.

Kroužky neorganizujeme
Všechny děti mají přístup k pestrým vzdělávacím činnostem, záměrně nejsou omezovány ani vytrhovány z aktivit, proto je nezačleňujeme do izolovaných "kroužků". Namísto toho učitelky rozpracovávají do třídních programů činnosti nejen s ohledem na věk dětí ve skupině a jejich vývojovou úroveň, ale i cíleně rozvíjejí zájmy dětí a reagují na aktuální dění ve městě. Plány práce pravidelně zveřejňujeme na nástěnkách.

Dospělí v MŠ

MŠ má 8 plně kvalifikovaných učitelek a v současné době i 4 asistentky pedagoga. Všichni pedagogové se systematicky vzdělávají, zvyšují svoji odbornost. Provozní oblast zajišťuje hospodářka a vedoucí školní kuchyně v jedné osobě, dále 2 kuchařky, 2 uklizečky a pradlena.

Spolupráce s rodiči

Rodiče dětí jsou dominantními partnery ve výchově dětí, zveme je k aktivní účasti do tříd (zejména odpoledne), pravidelně je informujeme o dění v MŠ i o jejich dítěti, mohou žádat odbornou konzultaci, vznášet náměty a připomínky. Jsme rádi, podaří-li se navázat oboustranný konstruktivní vztah a jsme-li rodiči vnímáni jako opora, spojenci a pomocníci ve vzdělávání jejich dětí.

Buy now